آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی،گردشگری،زیارتی و گردشگری الکترونیک استان تهران

بدینوسیله از کلیه‌ی اعضاء محترم انجمن مذکور دعوت می‌گردد در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1402/08/23 در نشانی تهران، تقاطع خیابان فاطمی و کارگر، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی فروشگاه سپه برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند. همچنین داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن خواهشمند است حداقل ۵ روز کاری قبل از برگزاری مجمع درخواست کتبی خود را با رعایت قوانین مندرج در اساسنامه به دبیرخانه انجمن صنفی ارسال و رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی :

1. گزارش عملکرد هیات مدیره

2. گزارش مالی خزانه‌دار

3. گزارش بازرس

4. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل بازرسان

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره 09123835583 تماس حاصل فرمایید.