🔴اطلاعیه شماره ۵ ( اسامی کاندیداها و بازرسین) 🔴

همکاران محترم دفاتر گردشگری استان تهران ، با توجه به اتمام ثبت نام جهت کاندیداتوری ‌در انتخابات انجمن صنفی دفاتر سفر استان تهران ، اسامی کاندیداها جهت اطلاع همکاران به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل میباشد .

اسامی کاندیداها هییت مدیره

۱-مجتبی اعلایی

۲- ناصر امینیان

۳- فرامرز جعفریان

۴- تقی حسین زاده

۵- محمود رضا حاجی نصراالله

۶- امیر پوریان رفیعی شاد

۷- نور الدین رهبری

۸- سعید زرینی

۹- بهروز صفری

۱۰- سهند عقدایی

۱۱- یعقوب قاسمی

۱۲- سید محمد میر رضایی

۱۳- محمد مظفری

۱۴- سعید معماری

۱۵- الهام هادی

اسامی کاندیداها بازرسین

۱- سوسن اسمی

۲- پژمان خادم الرضائیان

۳- مسعود سر خه ای

۴- محمد رضا لامعی

از همه همکاران محترم جهت مشارکت در انتخابات در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ دعوت بعمل می آید .

دبیر انجمن صنفی - تقی حسین زاده