آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری الکترونیک استان تهران-پیوست ها

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی ،

گردشگری ، زیارتی و گردشگری الکترونیک استان تهران

بدینوسیله از کلیه‌ی اعضاء محترم انجمن مذکور دعوت می‌گردد در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی نوبت سوم انجمن که در ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 04/03/1401 در نشانی تهران، میدان انقلاب - خیابان کارگر شمالی - تقاطع دکتر فاطمی - ضلع جنوب شرقی - موزه فرش ایران برگزار می‌گردد حضور بهم رسانند. همچنین داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن خواهشمند است حداقل ۵ روز کاری قبل از برگزاری مجمع درخواست کتبی خود را با رعایت قوانین مندرج در اساسنامه به دبیرخانه انجمن صنفی آقای مرادی 09125110187 – 88502680-021 ارسال و رسید دریافت نمایند. دستور جلسه مجمع عمومی :

1- گزارش عملکرد هیات مدیره

2- گزارش مالی خزانه‌دار

3- گزارش بازرس

4- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و بازرسان

پیوست اول:

alt

پیوست دو :

alt

پیوست سه :

alt