مرامنامه

- ما سوگند یاد می کنیم رعایت موازین شرعی و عمل به قوانین عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و برای تحقق اهداف عالیه صنعت گردشگري که همسو با اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است کوشا باشیم .

-رعایت اصول اخلاقی مظهر فرهنگ هر فرد و گروهی است ، جهت پیشبرد اهداف انجمن و حفظ منافع جمعی و فردی خود بر این باوریم و بر این اصول معتقد و متعهدهستیم دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همكاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان كوشا باشیم .

-اخلاق حرفه ای و رقابتی را پذیرا شده ایم و قاطعانه از تخریب همکاران پرهیز داریم .

- با احترام به قوانین کشوری و رعایت اصول بر اساس ارائه خدمات و پشتيباني مناسب از همكاران خانواده گردشگري، از هرگونه رقابت ناسالم ، باندبازی ، توافقات پشت پرده ای و ارتشاء اجتناب خواهیم نمود.

-عبادت تلقي كردن كار و اعتقاد به مشاركت پذيري ،انسجام انجمن و رعايت فرهنگ پاسخگو يي شفاف ،دقيق ،به موقع و بي منت در مقابل همكاران صنفي را از بسترهاي تعالي خود مي دانيم.

-همواره آمادگی داریم تا راهنماییهای لازم ، به هنگام و دقیق را به اعضاء ارائه نمائیم و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سریعترین زمان ممکن به انجام رسانیم.

-در تمامی سطوح بادراک حساسیت وظایف محوله از تمامی توان و امکانات موجود در راستای انجام مطلوب وظایف خود بهره جسته و در چارچوب قوانین و مقررات رفتار نموده و از هر گونه عدول از قوانین پرهیز نموده و در این راه از فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیروی می نمائیم.

-فراهم نمودن فضاي مطلوب مراودات به گونه اي كه همكاران در اين مهم اطمينان كامل داشته باشندو مساعي انجمن در نيز خدمات، فرصتها و تسهيلات را عادلانه، بدون تبعيض، كاستي، نقص و با اخلاق و پرهيز از هر گونه غرض‌ورزي و كينه‌توزي ارايه و توزيع نماييم.

-حفاظت از كرامت انساني و شأن اجتماعي همه صنف را وظيفه خود دانسته، برخورد محترمانه و فروتني با اعضاء را سرلوحه كار خود قرار داده، مشكلاتشان را با حوصله و دقت شنيده، ضمن رعايت قوانين و مقررات و ضوابط حاكم و با پرهيز از هرگونه توصيه و اهمال كاري در انجام امور، دلسوزانه و به طور صحيح و سريع كار همكاران صنفي را به سرانجام رسانيم.

-همواره پذیرای پیشنهادهای اثر بخش برای تعالی سازمانی بوده و با تمام وجود از آنها استقبال می کنیم،به عنوان گروهی یکپارچه و منسجم با تمام توان به دنبال ارتقای سطح کیفی صنعت سپيد گردشگري هستیم، موفقیت و رشد ما در بلند مدت در گرو تعامل مثبت و مستمر با فعالان صنف بوده ، شناسایی و تجمیع نیروهای خلاق و مردمی، تحصیلکرده¬های متعهد ، نخبگان فعال ، متخصصان¬ دلسوز و فرهیختگان علاقمند به گردشگري برای متحد ساختن و متشكل نمودن انجمن مترقي و حسن شهرت از آمال ما مي باشد.

- حق عضويت پرداختي اعضاء براي خدمت رساني بهتر به همكاران بوده و انجمن ضمن صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از خزانه مبالغ حق عضويت را صرفا خرج فعاليت‌هاي مثمر ثمر انجمن خواهد نمود.

- انجمن نسبت به جامعه و حرفه خود احساس مسئولیت داشته، رازداري و عدم افشاءاسنادمحرمانه را در راس اهداف خود دارد.

- روحیه قدردانی از دیگران را در انجمن تقویت كرده و سعی بر آن است كه این امر را در بین همكاران اشاعه دهیم .