مرحله سوم مجمع عمومی سالانه

مرحله سوم مجمع عمومی سالانه انجمن در روز چهارشنبه مورخ 04/10/1398 ساعت 15:00 در محل هتل پارسیان کوثر تهارن به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه شهید ملایی برگزار می‌گردد،

مرحله سوم مجمع عمومی سالانه انجمن در روز چهارشنبه مورخ 04/10/1398 ساعت 15:00 در محل هتل پارسیان کوثر تهارن به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر، کوچه شهید ملایی برگزار می‌گردد، ضمناً دستور جلسه به شرح ذیل می‌باشد.

الف- گزارش مالی منتهی به سال 1397

ب- گزارش عملکرد هیات مدیره

ج- انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل

انجمن صنفی گردشگر تهران